Tradične netradičné oslavy Svetového dňa divadla v Štátnom divadle Košice » kvapka