Vďaka SEPS vznikne na východnom Slovensku centrum popularizácie fyziky » Students,Chemistry,Physics