Sprístupňujeme Kaštieľ Radoľa nevidiacim a nepočujúcim návštevníkom » Kastiel_Radola