Spoločnosť OLO spustila prevádzkovanie zberného dvora v Mestskej časti Bratislava – Rača » shutterstock_1032950440