Knižnica spojí čítaním až dvadsať škôl v meste » CCR-2017-Plagat