Nová nezávislá štúdia potvrdzuje obavy ohľadom pesticídov » greenpeace