Paylab spustil mobilnú aplikáciu, ktorá porovnáva platy » pay