V Liečebno-výchovnom sanatóriu Košice-Barca sa realizuje projekt protidrogovej prevencie podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom ,,Spoločne proti drogám“. » vzdelavanie