Vďaka Prvej stavebnej sporiteľni má Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici nové zariadenia na unikátne cvičenia a terapie pre pacientov » 1