Vlády EÚ musia znovu objaviť svoje zakladajúce hodnoty mieru a solidarity » Aktivisti Greenpeace počas protestu na nábreží Dunaja. Greenpeace varuje, že politika nenávisti, privilégií, deregulácií, nespravodlivého obchodu a zdaňovania naštrbila dôveru verejnosti v politiku a vyústila do diskriminácie a sociálneho vyčleňovania. Organizácia zdôrazňuje, že prišiel čas na to, aby európski lídri znovu zamerali svoju pozornosť na blaho ľudstva a planéty.

Aktivisti Greenpeace počas protestu na nábreží Dunaja. Greenpeace varuje, že politika nenávisti, privilégií, deregulácií, nespravodlivého obchodu a zdaňovania naštrbila dôveru verejnosti v politiku a vyústila do diskriminácie a sociálneho vyčleňovania. Organizácia zdôrazňuje, že prišiel čas na to, aby európski lídri znovu zamerali svoju pozornosť na blaho ľudstva a planéty.Pokračovať v čítaní