Prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. radí ľuďom s kardiovaskulárnymi problémami dbať v lete vo zvýšenej miere o ich cievny systém » Ilustračné foto: https://pixabay.com/sk/tep-pulz-zdravotn%C3%ADctvo-lek%C3%A1rstvo-163709/