Striedanie príslušníkov prešovského krídla pri plnení úloh v Afganistane » 62898_obr1