Požiadavky na digitálne zručnosti začínajú pociťovať aj manuálne profesie, zamestnávatelia však znižujú zo svojich nárokov » IVO_profesia_FINAL