K horárni pod Muráňom v Javorovej doline je prístup sťažený » most ponad javorinku