Košičania sa môžu pustiť do veľkého upratovania do VKK » Zdroj: https://pixabay.com/sk/kontajner-nakladania-s-odpadmi-688939/