Radšej zhromaždenie obyvateľov ako miestne referendum » i_3697856