Sestru adoptovaného orla Karola našli v Rakúsku » Karol_Katka_nahniezde