Na Slovensku vzniká festival NEON, nová tradícia elektronickej scény » Nora En Pure