Filozofická fakulta UPJŠ otvára dvere pre záujemcov o vysokoškolské štúdium » DOD FF UPJS