Podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby budú môcť čoskoro hlásiť krátkodobý pobyt cudzincov cez internet » bed-976597_1280