Centrum environmentálnej výchovy je miestom kvalitnej exkurzie o odpade » cev_1