Prestížny nočný beh predstavuje program a novinky štvrtého ročníka » mediala knr