‚V‘ pre Nežnú Revolúciu 1989. Mierová cesta k slobode v Československu » Plagat