Riečne a slnečné kúpele budú aj tento rok otvorené » LL-Riecnekupele5