Praha je naďalej jednou z najobľúbenejších destinácií pre Slovákov » SH-Kampa