Dotazník Makrowinu ukázal, že ľudia sú ochotní za kvalitu zaplatiť férovú cenu » makrowin bb integral-2