Bardejovské kúpeľné dni ponúkajú ľudovú zábavu » BK-bardejovské kúpelne dni 25-2015