Od starej krásy po nové umenie – Košické výtvarné umenie 1900-1950 » Plagát-od-starej-krásy-po-nové-umenie-výsledný-1-565×800