Člověk v tísní Slovensko a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj: Konferencia ku komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách » 417_20130530135556_logo_etp