Benestra má nového konateľa a generálneho riaditeľa » benestra