ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Od klasicizmu po brány moderny ‒ umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie » Orbis-300×142