Každý deň odbehne pre chudobných a chorých jeden maratón » oaza