Na štarte Sachsen Classic osem skvostov značky ŠKODA » LaK-Voiturette-A