ŠKODA v novembri zvýšila tempo » 2013-31-10-trzby-2013