Novelu zákona o poskytnutí bytovej náhrady využilo zatiaľ 34 Bratislavčanov » bratislava