Coneco/Racioenergia, 9. – 13. 4. 2013

7. marca 2013 dads 0

Už 34. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO sa koná v areáli Incheby od 9. do 13. apríla. Súbežne s nímprebiehajú Racioenergia – medzinárodný veľtrh využitia

Príprava ukončená, ideme realizovať

1. marca 2013 Jana 0

Desať menších organizácií, ktoré sú hlavnými aktérmi projektu RomaNet, sú pripravené na realizáciu svojich návrhov v teréne. Všetkých 10 organizácií (občianskych združení) sa venuje problémom,